Tin tức -> Tin Hoạt động
16/01/2018     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Tin Hoạt động khác:
 Lịch tạm ngưng cấp điện
 Phụ tải và nguồn
 Thông tin giá điện
 TT qua ngân hàng
 Tra cứu tiền điện
 Tư vấn sử dụng điện
 Thư viện hình ảnh
 Video Clip
Xem nhiều nhất
Vướng giải phóng mặt bằng dự án Jica: Cần sự ủng hộ của người dân
PC Phú Yên: Chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực thành phố Tuy Hòa
Tin vắn Tháng 03/2018
Nâng cao nhận thức tiết kiệm điện: Thiết thực và gần gũi
PC Phú Yên: Tuyên truyền cảnh báo vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp
PC Phú Yên: Hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao quý 1/2018
Nâng cao nhận thức từ sự kiện Giờ Trái đất năm 2018
Nắng, lúa và JICA
Nét mới trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học
PC Phú Yên: Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện các tháng đầu năm 2018