Thành Tích
THÀNH TÍCH

Các hình thức đã được khen thưởng trong 7 năm gần nhất:

1/ Huân, huy chương:

   - Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2012 QĐ số: 1181/QĐ/CTN ngày 13 tháng 8 năm 2012.

   - Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004 QĐ số: 323/2004/QĐ/CTN ngày 03 tháng 6 năm 2004.

   - Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1998 QĐ số: 323/1998/QĐ/CTN ngày 03 tháng 6 năm 1998.

   - Huân chương Lao động hạng Ba năm 1994 QĐ số: 323/1994/QĐ/CTN ngày 03 tháng 6 năm 1994.

2/ Danh hiệu:

   - Danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2007 số 262/CV-ĐL3-11 ngày 15/01/2008.

   - Danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2009 số 285/TB-ĐL3-11 ngày 19/01/2010.

   - Danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2010 số 120/EVNCPC-QHCĐ ngày 11/01/2011.

   - Danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2011 số 101/EVNCPC-QHCĐ ngày 10/01/2011.

   - Danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2012 số 319/QĐ-EVN ngày 12/4/2013.

3/ Cờ thi đua:

   - Cờ thi đua xuất sắc năm 2004 QĐ số 280/2005/QĐ-UB ngày 04/02/2005 của UBND tỉnh Phú Yên

   - Cờ thi đua xuất sắc năm 2006 QĐ số 220/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh Phú Yên

   - Cờ thi đua xuất sắc năm 2007 QĐ số 212/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh Phú Yên.

   - Cờ thi đua xuất sắc năm 2008 QĐ số 07/QĐ-LĐLĐ ngày 14/01/2009 của LĐLĐ tỉnh Phú Yên

   - Cờ thi đua xuất sắc năm 2009 QĐ số 09/QĐ-LĐLĐ ngày 14/01/2010 của LĐLĐ tỉnh Phú Yên.

   - Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 QĐ số 252/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh Phú Yên.

   - Cờ thi đua xuất sắc năm 2011 QĐ số 15/QĐ-LĐLĐ ngày 16/01/2012 của LĐLĐ tỉnh Phú Yên.

   - Cờ thi đua xuất sắc năm 2012 QĐ số 10/QĐ-TLĐ ngày 03/01/2013 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

4/ Bằng khen:

   - Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ QĐ số 2078/QĐ-TTg ngày 15/11/2010

   - Bằng khen của Bộ Công An 10 năm (2001-2011) QĐ số 3894/QĐ-BCA ngày 20/9/2011.

   - Bằng khen của Bộ Công thương 10 năm (2000-2010) QĐ số 4265/QĐ-BCT ngày 23/8/2011.

   - Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam QĐ số: 456/QĐ-EVN-TĐKT ngày 19/3/2008.

   - Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên năm 2008 QĐ số 795/QĐ-UBND ngày 7/5/2009 .

   - Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên 5 năm (2005-2009) QĐ số 189/QĐ-UBND ngày 12/10/2009

   - Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên năm 2009 QĐ số 252/QĐ-UBND ngày 25/02/2010.

   - Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên năm 2011 QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2012.

   - Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên năm 2012 QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 31/01/2013.

   - Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên năm 2012 QĐ số 396/QĐ-UBND ngày 05/3/2013.

   - Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2012 QĐ số 30/QĐ-EVN ngày 08/01/2013 của Tổng giám   đốc Tập đoàn ĐLVN

5/ Các giải thưởng khác:

   - Bằng khen về thực hiện tốt công tác BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam QĐ số 23/QĐ-BHXH ngày 08/3/2006.

   - Bằng khen về thực hiện tốt công tác BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam QĐ số 48/QĐ-BHXH ngày 22/01/2009.

   - Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2010. QĐ số 168/QĐ-UBND ngày 28/01/2011.

   - Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên về công tác tổ chức và phục vụ tết nguyên đán năm 2010. QĐ số 564/QĐ-UBND ngày 29/3/2011

   - QĐ số 93/QĐ-SVHTTDL ngày 01/3/2011 của Sở VHTTDL Phú Yên Công nhận Công ty Điện lực Phú Yên 10 năm liền (2001-2010) giữ vững danh hiệu Cơ quan văn hóa.

   - Giấy khen của Công an tỉnh Phú Yên về thành tích của Đội thanh niên xung kích an ninh Công ty Điện lực Phú Yên trong 15 năm (1996-2011).

   - QĐ số 233/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tham gia Năm du lịch Quốc gia duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên năm 2011.

   - Bằng khen của Tổng cục cảnh sát QLHC về TTATXH QĐ số 36/QĐK-C61 ngày 19/02/2012 của Tổng cục cảnh sát QLHC về TTATXH

   - QĐ số 54/QĐ-SVHTTDL ngày 20/02/2012 của Sở VHTTDL Phú Yên Công nhận Công ty Điện lực Phú Yên đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa năm 2011.

   - QĐ số 201/QĐ-SVHTTDL ngày 08/5/2013 của Sở VHTTDL Phú Yên Công nhận Công ty Điện lực Phú Yên đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa năm 2012.

   - Bằng khen của BHXH Việt nam QĐ số 193/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 11/02/2016
Phụ tải (MW) Pmax 89.00
Pmin 49.40
SL ngày (kWh) Angày 1,597,070
Alũy kế 17,222,940
Tình hình cung cấp điện