Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BCT NGÀY 30/7/2010 QUY ĐỊNH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN
Bộ Công Thương vừa có Thông tư số 32/2010/TT-BCT ra ngày 30/7/2010 Quy định hệ thống phân phối điện. Thông tư này quy định về các tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện phân phối; Đầu tư phát triển lưới điện phân phối; Dự báo nhu cầu phụ tải điện; Điều kiện và thủ tục đấu nối vào lưới điện phân phối; Điều độ và vận hành hệ thống điện phân phối; Đo đếm điện năng tại các điểm giao nhận giữa lưới điện phân phối, nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối không tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh và Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối. Tải File tại đây
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 27/06/2016
Phụ tải (MW) Pmax 100.30
Pmin 59.71
SL ngày (kWh) Angày 1,931,680
Alũy kế 61,182,850
Tình hình cung cấp điện