Đảng - Đoàn thể
BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C TRẦN HỮU CẨM, CHỦ TỊCH HỘI CCB KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN TẠI ĐẠI HỘI HỘI CCB PC PHÚ YÊN

Đ/c Trần Hữu Cẩm - ủy viên ban chấp hành tĩnh hội, chủ tịch hội cựu chiến binh khối doanh nghiệp tỉnh

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hưng Khiết, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Kính thưa đồng chí Huỳnh Ngọc Sanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh.

Kính thưa đồng chí Trần Văn Khoa, Tỉnh ủy viên; Uỷ viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên.

Kính thưa các đồng chí đại biểu

Thưa Đoàn Chủ tịch.

Thưa Đại hội.

Hội CCB Công ty Điện lực Phú Yên là đơn vị được Ban Chấp hành Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2012-2017. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Điện lực Phú Yên và Ban Thường vụ Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh, việc chuẩn bị cho Đại hội cơ bản thực hiện tốt; hôm nay, Đại hội Hội CCB Công ty Điện lực Phú Yên được khai mạc trọng thể trong niềm tin tưởng của hội viên CCB Cty và tôi cũng rất vui mừng được đến dự Đại hội hôm nay.

Trước tiên, thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB Khối, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Hội CCB tỉnh; Đảng ủy, Ban giám đốc, lãnh đạo các đoàn thể của Công ty Điện lực Phú Yên và các đồng chí đại biểu khách mời;
Thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB Khối xin chào mừng các đồng chí hội viên Hội CCB Công ty Điện lực Phú Yên về dự Đại hội, chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí.

Công ty Điện lực Phú Yên - nơi khởi nguồn nhiều phong trào hành động cách mạng ghi dấu ấn sâu đậm trong phong trào hoạt động của Hội CCB Khối doanh nghiệp tỉnh. Tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp và tuyền thống vẻ vang của  “Bộ đội Cụ Hồ” trong suốt hơn 67 năm qua và tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành Điện lực Việt Nam trong hơn 57 năm qua; trong nhiệm kỳ qua (2007-2012), dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, sự phối hợp với trách nhiệm cao của các đoàn thể Công ty và sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp Hội cấp trên, công tác xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Phú Yên đã có bước phát triển mới, với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và hiệu quả, đóng góp tích cực trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty, góp phần tô điểm thêm những thành tích cao quý của Công ty Điện lực Phú Yên trong hơn 22 năm xây dựng và phát triển.

Về kết quả, thành tích đạt được cụ thể của Hội CCB Công ty thì Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2007-2012 trình bày chúng ta đã thấy rõ, đó là những kết quả đạt được và thành tích đáng phấn khởi và tiếp tục cần phát huy trong nhiệm kỳ tới; tôi xin phép không nhắc lại.

Tuy nhiên, qua kết quả đã trình bày trong Báo cáo, ý kiến thảo luận của Đại hội và qua theo dõi quá trình hoạt động của Hội CCB Công ty Điện lực Phú Yên, tôi xin đánh giá một cách tổng quát trong 4 ý sau:

1. Hội luôn bám sát những định hướng cơ bản về tư tưởng, chủ trương của Đảng bộ Công ty, tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng Công ty; bám sát vào các mục tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp để vận động, động viên Cựu chiến binh giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong việc tích cực tham gia xây Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh; xây dựng Doanh nghiệp phát triển bền vững. Cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ an toàn doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực. Cựu chiến binh tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; nhiều đề tài sáng kiến, cải tiến được áp dụng có hiệu quả. Nhiều hội viên đã có những đóng góp thiết thực cho phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

2. Hội CCB Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng của tổ chức Hội và hội viên. Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ của Hội thường xuyên được quan tâm, Ban Chấp hành đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ của Hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên được tiến hành thường xuyên, tích cực; cán bộ và hội viên quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch của Hội cấp trên; hưởng ứng tích cực và thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, có nhiều gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động của các cấp là hội viên CCB Công ty.

3. Trong cuộc sống, cán bộ, hội viên vẫn giữ được phẩm chất đạo đức trong sáng; gắn bó với dân, với đồng chí, đồng đội; nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống; đồng thời, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

4. Hội đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức, bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng để truyền thụ cho thanh niên về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng; truyền thống của ngành, đơn vị; truyền thống của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức quốc phòng cho thanh niên; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng, …

Thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB Khối, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Hội CCB Công ty Điện lực Phú Yên đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa các đồng chí

Phấn khởi, tự hào trước những thành tích đạt được, nhưng chúng ta cũng cần nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, những mặt chưa làm tốt trong nhiệm kỳ qua để có hướng khắc phục.
Tôi hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc của Hội CCB Công ty trong việc chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, làm rõ được những nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm như Báo cáo chính trị đã trình bày tại Đại hội. Qua đó, tôi mong các đồng chí hội viên phát huy dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi người, thảo luận phân tích kỹ, làm rõ thêm nguyên nhân chủ quan, khách quan và đóng góp với Đại hội những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí

Trong những năm đến, nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu vào các thể chế kinh tế khu vực và thế giới, đặt ra cho các doanh nghiệp trong cả nước nói chung, các doanh nghiệp trong tỉnh ta nói riêng sẽ gặp những khó khăn thách thức mới và sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Phú Yên, nhưng đồng thời với đó cũng mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi mới cho chúng ta. Đảng ta đã xác định mục tiêu chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, để phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để thực hiện được những mục tiêu này, ngành công nghiệp điện luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, Công ty Điện lực Phú Yên là một trong những doanh nghiệp giữ vai trò rất quan trọng, chủ đạo trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Về cơ bản, tôi thống nhất với phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Hội CCB Công ty Điện lực Phú Yên nhiệm kỳ 2012-2017 như  đã nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội. Để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của doanh nghiệp như tôi đã nhấn mạnh trên đây; tại Đại hội này, tôi xin lưu ý một số điểm chủ yếu sau:

Thứ nhất,  tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên cựu chiến binh giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” kết hợp với truyền thống vẻ vang của ngành Điện lực Việt Nam nói chung và truyền thống hơn 22 năm xây dựng và trưởng thành của Công ty Điện lực Phú Yên để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ kiến thức, năng lực công tác; vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Thứ hai, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh; xây dựng Công ty ngày càng phát triển về mọi mặt nhằm phục vụ tốt hơn nhu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và đời sống của nhân dân Tỉnh nhà.

Thứ ba, làm tốt công tác tình nghĩa trong nội bộ Hội, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của anh chị em Cựu chiến binh, thăm hỏi động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Thứ tư, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên, cựu chiến binh để có biện pháp vận động, động viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ hiểu biết và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nâng cao kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật; không ngừng sáng kiến, cải tiến tăng năng suất, đảm bảo chất lượng và mang lại hiệu quả cao nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Thứ năm, phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đặc biệt là truyền thống của ngành, của Công ty cho thế hệ trẻ, nhằm xây dựng thế hệ trẻ Công ty Điện lực Phú Yên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

Nếu thực hiện tốt các vấn đề trên đây, tôi tin tưởng Hội CCB Công ty Điện lực Phú Yên sẽ là tổ chức cơ sở hội đi đầu, gương mẫu trong Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh trong việc vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động đoàn kết, thống nhất chung sức xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thưa Đại hội

Tại Đại hội này, các đồng chí sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội CCB khóa mới, tôi đề nghị các hội viên sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho công tác xây dựng và hoạt động của Hội. Ban Chấp hành khóa mới phải thật sự đoàn kết, giàu tính chiến đấu, dám nghĩ, dám làm với tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công tác vì mục tiêu xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh hy vọng, mong muốn Hội CCB Cty Điện lực Phú Yên với những cảm xúc mới sẽ đề xướng được nhiều mô hình, phương thức mới cho phong trào xây dựng và hoạt động của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Thưa các đồng chí

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017 đánh dấu sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào Hội CCB Công ty Điện lực Phú Yên, chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng vươn lên, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đại hội.

Tôi hy vọng với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ năm xưa, với truyền thống vẻ vang của ngành Điện lực trong hơn 57 năm qua và truyền thống của Công ty Điện lực Phú Yên trong hơn 22 năm xây dựng và phát triển; cán bộ, hội viên cựu chiến binh Công ty Điện lực Phú Yên sẽ đoàn kết quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Từ diễn đàn trọng thể này, Ban Thường vụ Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh chân thành cảm ơn Đảng uỷ, Ban giám đốc, lãnh đạo các đoàn thể của của Công ty Điện lực Phú Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, phối hợp, ủng hộ cho sự phát triển của công tác Hội CCB Công ty Điện lực nói riêng, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh nói chung và mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí đối với công tác xây dựng và hoạt động của Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh xin chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối; Hội CCB tỉnh; Đảng ủy, Ban giám đốc và lãnh đạo các đoàn thể Công ty Điện lực Phú Yên; các đại biểu khách mời và toàn thể hội viên Hội CCB Công ty sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Công ty Điện lực Phú Yên không ngừng phát triển và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

.: Trần Hữu Cẩm - chủ tịch hội CCB khối doanh nghiệp :.   
Các tin Đảng - Đoàn thể khác:
Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Phú Yên
Chi đoàn Điện lực Đồng Xuân tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 - 2014
Chi đoàn điện lực Sông Hinh tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2014.
Chi đoàn Điện lực Tuy An tổ chức Đại hội Đoàn TNCS HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 – 2014
Công đoàn Công ty Điện lực Phú Yên tham gia tốt phong trào hiến máu tình nguyện trong nhiều năm liền
PC Phú Yên: Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn xây dựng Công ty phát triển bền vững.
Công đoàn PC Phú Yên tuyên truyền thực hiện văn hóa EVNCPC, Tiết kiệm điện và Luật An toàn Giao thông
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2011 và phương hướng năm 2012 của Đảng bộ
Chi đoàn Điện lực Đông Hòa tổ chức đại hội đoàn thanh niên lần thứ XI nhiệm kỳ 2012-2014
Đại hội chi đoàn Điện lực Sơn Hoà nhiệm kỳ 2012-2014
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 26/06/2016
Phụ tải (MW) Pmax 101.70
Pmin 68.30
SL ngày (kWh) Angày 2,009,090
Alũy kế 59,251,170
Tình hình cung cấp điện