Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 27/10/2016
Phụ tải (MW) Pmax 110.0
Pmin 68.1
SL ngày (kWh) Angày 2,058,540
Alũy kế 57,871,800
Tình hình cung cấp điện