Tin hoạt động
ĐIỆN LỰC SƠN HÒA VỚI CÔNG TÁC GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG NĂM 2011

Có thể nói năm 2010 được coi là năm bản lề đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của Điện lực Sơn Hòa nói riêng và Công ty Điện lực Phú Yên nói chung. Riêng với Điện lực Sơn Hòa năm 2010 thực sự đánh dấu bước chuyển mình rất lớn trong sự phát triển: Về bộ máy tổ chức được nâng cấp từ Chi nhánh lên Điện lực; Về vận hành lưới điện được chuyển đổi đồng bộ vận hành cấp điện áp 22kV; Về đầu tư, cải tạo lưới điện được Công ty giao nhiệm vụ thi công xây dựng mới, cải tạo lưới điện với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay (xây dựng mới 0,035 km ĐZ 22kV, 4,75 km ĐZ hạ thế, 2 trạm biến áp 1 pha dung lượng 62,5 kVA; Cải tạo thay thế 29 km đường dây hạ áp bằng cáp voặn xoắn; Thay xà sứ 5,9 km đường dây 22kV, thi công 8 công trình SCTX...)...

Năm

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Lũy kế 10 tháng 2011

Tỷ lệ TTĐN (%)

8,98

9,04

10,24

13,06

9,42

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được năm 2010 vẫn còn những khiếm khuyết trong công tác quản lý vận hành lưới điện: Sự cố thiết bị cao (Hỏng 5 máy biến áp), tỷ lệ tổn thất điện năng vẫn còn ở mức cao, không đạt kế hoạch Công ty giao (Tổn thất tổng 13,06%). 

Vì vậy mà ngay từ đầu năm 2011, Lãnh đạo và toàn thể CBCNV đơn vị ý thức được việc cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật, đặc biệt là chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt. Đặt ra chỉ tiêu phấn đấu thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2011 đạt 7% (giảm 6,03 % so với năm 2010).


 
Đại hội Người lao động năm 2010 đề ra chỉ tiêu giảm TTĐN năm 2011

Để đạt được chỉ tiêu trên Đơn vị đã đề ra các biện pháp cụ thể, tất cả CBCNV đồng tâm nỗ lực thực hiện:

I/ Các biện pháp về quản lý vận hành lưới điện:

- Về kết cấu lưới điện: Hiện nay lưới điện trung áp huyện Sơn Hòa đã vận hành cấp điện áp 22kV, xóa bỏ TBATG 35/22kV và 43 km ĐZ 35kV Tuy Hòa – Sơn Hòa, hàng năm tỷ lệ tổn thất điện năng truyền tải trên ĐZ 35kV Tuy Hòa – Sơn Hòa và tổn thất không tải MBA 5600kVA 35/22kV chiếm tỷ lệ rất cao, việc chuyển đổi vận hành cấp điện áp 22kV sẽ làm giảm phần tổn thất điện năng kỹ thuật trong quá trình truyền tải, góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện địa bàn huyện Sơn Hòa.
 

 

Đóng điện thành công chuyển lưới điện 22kV khu vực huyện Sơn Hòa ngày 30/12/2010


- Đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất đường dây và trạm biến áp, chú trọng đến chất lượng kiểm tra, tránh trường hợp kiểm tra đối phó, qua loa, sơ sài; Không để tình trạng quá tải đường dây, máy biến áp; Không để các mối nối tiếp xúc không tốt gây phát nóng dẫn đến tổn thất điện năng; Phát quang hành lang tuyến triệt để đặc biệt là XT 471/TCSHo và XT 473/SHo hạn chế sự cố thoáng qua do cây đập vào đường dây...

- Đình kỳ hàng tháng đo điện các TBA phụ tải vào giờ cao điểm, không để tình trạng các MBA vận hành lệch pha, thực hiện cân pha khi dòng Io>15%(Ia+Ib+Ic)/3.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hoán chuyển các MBA non tải, đầy tải một cách hợp lý (trong năm 2010 đơn vị đã thực hiện hoán chuyển 4 MBA). Không để các MBA vận hành non tải, quá tải trên lưới điện. 

- Đối với những ĐZ có dây dẫn mất phẩm chất, tiết diện không phù hợp với phụ tải, sứ cách điện xuống cấp... tiến hành lập phương án cải tạo kịp thời cải tạo lưới điện để tránh trường hợp quá tải dây dẫn làm tăng nhiệt độ trên dây dẫn, tổn hao dòng rò do cách điện xuống cấp làm tăng tổn thất điện năng.

- Thường xuyên kiểm tra cosφ tại các xuất tuyến 22kV, tính toán vị trí bù và dung lượng bù để có phương án hoán chuyển hợp lý các dàn tụ bù trên lưới nhằm giảm tổn thất điện năng. Tránh hiện tượng quá bù, bù lệch và vị trí bù không hợp lý làm điện áp trên lưới tăng cao, chọc thủng cách điện gây TTĐN. 

- Vận hành lưới điện theo phương thức kết lưới tối ưu, đảm bảo điện áp theo quy định hiện hành; Hạn chế vận hành ở chế độ kết lưới dự phòng điện áp cuối ngồn không đảm bảo gây tổn thất điện năng.

- Thực hiện việc nghiệm thu đưa công trình mới vào vận hành (theo phân cấp của Công ty) đúng theo quy trình Công ty. Không để các thiết bị có tổn thất cao, không tin cậy vào vận hành, đặc biệt là đối với máy biến áp.

- Thực hiện tính toán TTĐN kỹ thuật của từng trạm biến áp, từng đường dây, đánh giá và đề ra các biện pháp giảm TTĐN phù hợp.Công nhân ĐL Sơn Hòa kiểm tra TBA phụ tải

II/ Các biện pháp về kinh doanh:

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống đo đếm trên lưới điện để kịp thời thay thế hệ thống đo đếm hết hạn kiểm định (5 năm đối với công tơ 1 pha, 2 năm đối với công tơ 3 pha).

- Phối hợp với việc kiểm tra đo điện để thay thế TI, công tơ phù hợp với thực tế của phụ tải.

- Chú trọng công tác nghiệm thu lắp đặt hệ thống đo đếm tại các TBA chuyên dùng, khách hàng lẻ sử dụng điện để đảm bảo hệ thống đo đếm lắp đặt đúng sơ đồ đấu dây, đã được niêm chì đúng và đủ, hệ thống đo đếm đã qua kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, tại các hệ thống đo đếm để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác ghi chữ, ngăn chặn kịp thời tình trạng câu móc điện trực tiếp, can thiệp làm hư hỏng hoặc sai lệch hệ thống đo đếm, thay thế kịp thời những thiết bị đo đếm bị sự cố; Tăng cường phúc tra ghi chỉ số công tơ để đảm bảo việc ghi chỉ số đúng quy định của quy trình kinh doanh.

- Thực hiện lịch ghi chỉ số công tơ: Đảm bảo ghi chỉ số công tơ đúng lộ trình, chu kỳ theo quy định của Công ty, đảm bảo chính xác kết quả ghi chỉ số công tơ và kết quả sản lượng tính toán tổn thất điện năng. Củng cố và nâng cao chất lượng ghi chỉ số công tơ, đặc biệt đối với khu vực thuê dịch vụ điện nông thôn ghi chỉ số nhằm mục đích phát hiện kịp thời công tơ kẹt cháy, hư hỏng ngay trong quá trình ghi chỉ số để xử lý kịp thời.

- Thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh trên chương trình CMIS để đảm bảo số lượng khách hàng sử dụng điện đúng theo thực tế từng TBA, tránh trường hợp nhầm khách hàng giữa các TBA hoặc bỏ sót khách hàng...

- Hàng tháng tính toán TTĐN cho từng xuất tuyến, TBA công cộng qua đó theo dõi đánh giá TTĐN từng xuất tuyến, TBA nếu có biến động lớn phải tiến hành kiểm tra khả năng TTĐN phi kỹ thuật  (kiểm tra nghiệp vụ trên chương trình CMIS, kiểm tra lắp đặt hệ thống đo đếm, phúc tra chỉ số TBA...) sau khi đã kiểm tra tính toán TTĐN kỹ thuật.

Với những biện pháp cụ thể đã đề ra trên đây, trong 10 tháng năm 2011 đơn vị đã thực hiện tốt và bước đầu đạt được kết quả, lũy kế tổn thất điện năng 10 tháng năm 2011 9,42% giảm 3,57% so với cùng kỳ năm 2010. Để đạt được mục tiêu giảm tổn thất điện năng năm 2011 xuống còn 7% đòi hỏi sự đồng tâm nỗ lực, phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của từng CBCNV đơn vị.

.: Thúc Văn :.   
Các tin Tin hoạt động khác:
Công ty Điện lực Phú Yên: Thành tích 22 năm xây dựng và phát triển
Kiểm tra và phúc tra việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật và giảm tổn thất điện năng năm 2011 tại điện lực Phú Hòa
Điện lực Phú Hòa nhận giấy khen trong công tác PCCC
Tin vắn tháng 10
Công ty Điện lực Phú Yên tổ chức hội thảo về công tơ điện tử và công nghệ đo xa
Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp điện lễ kỷ niệm “50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển”
PC Phú Yên: Giám đốc Công ty nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu của UBND tỉnh.
Công ty Điện lực Phú Yên Giao ban sản xuất kinh doanh quý 4-2011
Điện lực Sông Cầu: Tập huấn lắp đặt và đọc chỉ số công tơ điện tử 1 pha DT01P-RF
Cán bộ Công ty Điện lực Phú Yên tham gia khóa quản lý kinh tế cho cán bộ cấp trung
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải và huy động nguồn: 23/07/2016
Phụ tải (MW) Pmax 114.10
Pmin 79.40
SL ngày (kWh) Angày 2,296,780
Alũy kế 53,157,310
Tình hình cung cấp điện