Tin tức ->  Đảng - Đoàn thể
04/10/2012     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Tin hoạt động
Xem nhiều nhất
Đoàn thanh niên PC Phú Yên tham gia hiến máu tình nguyện 2015
Phòng TT-BV-PC tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015
Xí nghiệp Cơ điện tổ chức hội nghị người lao động 2015
Chi bộ Tài chính kế toán – Vật tư tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2014
Chi bộ điện lực Đông Hòa tổ chức lễ kết nạp đảng viên
Chi đoàn điện lực Đồng Xuân phối hợp với xã đoàn Xuân Quang 3 thi công công trình thắp sáng đường quê
Chi Đoàn Điện lực Đông Hòa thi công công trình thanh niên
Chi Đoàn Điện lực Đông Hòa – Sự lớn mạnh theo thời gian
Chi bộ Tổ chức - Thanh tra tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2014
Đoàn thanh niên với công tác kiểm tra sử dụng điện