Tin tức ->  Tin Hoạt Động
22/06/2013     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Tin Hoạt Động khác:
PC Phú Yên tổ chức gặp mặt thân mật các cơ quan thông tấn báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Điện lực Phú Hòa kiểm tra hệ thống thu thập dữ liệu từ xa
Năm 2013 - Đầu tư gần 35 tỷ đồng để sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
PC Phú Yên thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2012
Thắp sáng đường quê góp sức xây dựng nông thôn mới
Tin vắn tháng 6/2013
PC Phú Yên nhận Bằng khen của UBND tỉnh
Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện: Cần sự góp sức của cộng đồng
Điện lực Sông Cầu tổ chức diễn tập phòng cháy chửa cháy năm 2013
PC Phú Yên kiểm tra công tác chấp hành nội quy lao động công tác văn thư lưu trữ tại điện lực Đồng Xuân
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Tin hoạt động
Xem nhiều nhất
Công ty Điện lực Phú Yên: 25 năm xây dựng và phát triển
Điện lực Sông Hinh thăm giúp đỡ thôn buôn khó khăn
Điện lực Phú Hòa hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn qúy 3 năm 2014
Xí nghiệp cơ điện với công tác thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp phụ tải
Điện lực Tuy Hòa: Hoàn thành công tác sửa chữa lớn lưới điện năm 2014
PC Phú Yên hoàn thành phê duyệt danh mục kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015
Tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh điện
Điện lực Tây Hòa đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả các dự án, công trình trên địa bàn quản lý
Điện lực Sông Cầu đưa vào sử dụng TBA 250kVA phục vụ nuôi trồng thủy sản
PC Phú Yên hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn 9 tháng năm 2014