Tin tức ->  Tin Hoạt Động
22/06/2013     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Tin Hoạt Động khác:
Điện lực Đồng Xuân: Diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2015 Thêm 01 vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện tại Thành phố Tuy Hòa PC Phú Yên: Tổ chức tổng kết chương trình tiết kiệm điện trong công sở năm 2015 PC Phú Yên: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng trong 6 tháng đầu năm 2015
PC Phú Yên: Tập trung triển khai dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2015 Điện lực Phú Hòa diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2015 PC Phú Yên: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2014) Điện lực Tuy Hòa: Thực hiện tốt các quy định về tài chính, vật tư
Điện lực Sông Cầu: Tổ chức kiểm tra mục đích sử dụng điện Điện lực Tuy Hòa : Đảm bảo cấp điện thành công Hội chợ Công nghiệp – Thương mại tỉnh Phú Yên năm 2015 Điện lực Đồng Xuân: PC Phú Yên kiểm tra công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão Điện lực Sông Cầu: Đảm bảo cấp điện thành công Đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2015-2020
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Tin hoạt động
Xem nhiều nhất
Điện lực Đồng Xuân: Diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2015
PC Phú Yên: Tập trung triển khai dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2015
Điện lực Sông Cầu: Đảm bảo cấp điện thành công Đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2015-2020
Điện lực Tuy Hòa : Đảm bảo cấp điện thành công Hội chợ Công nghiệp – Thương mại tỉnh Phú Yên năm 2015
Điện lực Phú Hòa diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2015
Thêm 01 vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện tại Thành phố Tuy Hòa
Điện lực Đồng Xuân: PC Phú Yên kiểm tra công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão
Điện lực Tuy Hòa: Thực hiện tốt các quy định về tài chính, vật tư
PC Phú Yên: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng trong 6 tháng đầu năm 2015
Điện lực Sông Hinh: Đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020