Tin tức ->  Tin Hoạt Động
22/06/2013     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Tin Hoạt Động khác:
Điểm tin truyền hình: Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 11% Phóng sự: PC Phú Yên sẵn sàng cấp điện tết Nguyên đán Bính Thân 2016 PC Phú Yên: Sẵn sàng vật tư phục vụ tết Nguyên đán 2016 PC Phú Yên: Phát hiện 637 vụ vi phạm sử dụng điện
PC Phú Yên: Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn về điện công nghiệp Điện lực Tuy Hòa: Đảm bảo cấp điện thành công Hội chợ xuân Phú Yên năm 2016 PC Phú Yên: Ra quân vệ sinh cách điện lưới điện 22kV PC Phú Yên: Trao tặng hai nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Phước Tân
PC Phú Yên: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động Điện lực Đông Hòa: Tổ chức tập huấn thiết bị, công nghệ mới cho CBCNV Đóng điện công trình chống quá tải và giảm tổn thất điện năng bổ sung 2015 tại Tây Hòa PC Phú Yên: Mở thầu xây lắp các công trình chống quá tải lưới điện tỉnh Phú Yên năm 2016
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Tin hoạt động
Xem nhiều nhất
PC Phú Yên: Sẵn sàng vật tư phục vụ tết Nguyên đán 2016
PC Phú Yên: Phát hiện 637 vụ vi phạm sử dụng điện
Điểm tin truyền hình: Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 11%
PC Phú Yên: Mở thầu xây lắp các công trình chống quá tải lưới điện tỉnh Phú Yên năm 2016
Phóng sự: PC Phú Yên sẵn sàng cấp điện tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Điện lực Tuy Hòa: Đảm bảo cấp điện thành công Hội chợ xuân Phú Yên năm 2016
Đóng điện công trình chống quá tải và giảm tổn thất điện năng bổ sung 2015 tại Tây Hòa
PC Phú Yên: Vượt mức chỉ tiêu thanh toán tiền điện qua ngân hàng, SMS, Email
PC Phú Yên: Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn về điện công nghiệp
PC Phú Yên: Ra quân vệ sinh cách điện lưới điện 22kV