Tin tức ->  Tin Hoạt Động
13/12/2012     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Tin Hoạt Động khác:
Điện lực Sơn Hòa: Tham gia tập huấn an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 năm 2015 PC Phú Yên: Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4 năm 2015 Thông báo về việc điểm thu tiền điện bất hợp pháp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Điện lực Tây Hoà
Điện lực Sông Cầu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4 tại Điện lực Sông Cầu Điện lực Phú Hòa: Đẩy mạnh thanh toán tiền điện qua ngân hàng PC Phú Yên: “Người lao động là tài sản quý giá nhất”
Hơn 200 triệu đồng đến với các hộ gia đình khó khăn Điện lực Tây Hòa: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015 Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực Phú Hòa Thêm một vụ tai nạn điện giật tại huyện Đông Hòa làm chết một người
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Tin hoạt động
Xem nhiều nhất
Điện lực Tây Hòa: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015
Thông báo về việc điểm thu tiền điện bất hợp pháp
Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Điện lực Tây Hoà
Hơn 200 triệu đồng đến với các hộ gia đình khó khăn
Điện lực Sơn Hòa: Tham gia tập huấn an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 năm 2015
Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực Phú Hòa
Thêm một vụ tai nạn điện giật tại huyện Đông Hòa làm chết một người
Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4 tại Điện lực Sông Cầu
Điện lực Phú Hòa: Đẩy mạnh thanh toán tiền điện qua ngân hàng
PC Phú Yên: Mở thầu xây lắp 04 công trình thuộc dự án chống quá tải lưới điện các khu vực tỉnh Phú Yên bổ sung năm 2015