Tin tức ->  Tin Hoạt Động
13/12/2012     Lớn hơn / Nhỏ hơn
Các tin Tin Hoạt Động khác:
PC Phú Yên tổ chức kiểm tra công tác bảo hộ lao động 6 tháng cuối năm tại điện lực Phú Hòa
Điện lực Đông Hoà tiếp nhận bán lẻ điện 100% hộ dân sử dụng
Tổng kết công tác sáng kiến năm 2012
PC Phú Yên tổ chức huấn luyện bước 1 cho lao động mới được tuyển dụng
PC Phú Yên: Hoàn thành tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn
Điện lực Đông Hòa: Gia công tủ điện tách riêng hệ thống đo đếm
PC Phú Yên kiểm tra công tác chấp hành nội quy lao động công tác văn thư lưu trữ tại điện lực Đồng Xuân
PC Phú Yên triển khai lắp đặt công tơ điện tử 1 pha tại các trung tâm huyện lỵ trong Tỉnh
CBCNV PC Phú Yên tham gia khóa đào tạo phân hệ đo đếm 2 cấp tại Tổng Công ty Điện lực Miền trung
PC Phú Yên tổ chức thi tuyển lao động năm 2012
Lịch tạm ngưng cung cấp điện
Phụ tải và huy động nguồn
Thông tin giá điện
TT tiền điện qua ngân hàng
Tra cứu tiền điện trực truyến
Tư vấn sử dụng điện
Thư viện hình ảnh
Video Clip
Tập San 20 năm XD và PT
Tin hoạt động
Xem nhiều nhất
Công ty Điện lực Phú Yên: 25 năm xây dựng và phát triển
Điện lực Sông Hinh thăm giúp đỡ thôn buôn khó khăn
Điện lực Phú Hòa hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn qúy 3 năm 2014
Xí nghiệp cơ điện với công tác thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp phụ tải
Điện lực Phú Hòa tổ chức phổ biến thực hiện văn hóa doanh nghiệp và quy tắc ứng xử văn hóa
Điện lực Tuy Hòa: Hoàn thành công tác sửa chữa lớn lưới điện năm 2014
Hiện đại hóa các khâu dịch vụ khách hàng
Tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh điện
PC Phú Yên hoàn thành phê duyệt danh mục kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015
Điện lực Tây Hòa đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả các dự án, công trình trên địa bàn quản lý