Tin ngành điện

 Tin hoạt động

Ngành điện hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời

Phú Yên là tỉnh có số giờ nắng nóng cao trong khu vực duyên hải Nam Trung bộ, song song với việc thu hút phát triển các dự án điện mặt trời  Xem tiếp

Video


 Công đoàn

 Đảng - Đoàn thể

 Ảnh hoạt động


 Người tốt-Việc tốt

 Công nghệ Thông tin